Pomůžeme Vám zdokonalit se v tom, co umíte a společně se probojujeme až na přední příčky. Natáčíme, analyzujeme, přednášíme, trénujeme a tím to nekončí.

Natočení plavecké techniky, sestříhání videa a publikování na internet

Natočení plavecké techniky, sestříhání videa a publikování na internet

 • Natáčíme plaveckou techniku, starty a obrátky z 20 a více úhlů.
 • Stříháme videozáznamy do 1 uceleného videokompletu.
 • Nahráváme video na Youtube.com, tak aby bylo co nejjednodušeji dostupné (příklad sestříhaného videa je uveden níže).
Analýza plavecké techniky v PDF

Analýza plavecké techniky v PDF

 • Analýza techniky slouží k určení chyb v technice, které limitují plavecký výkon.
 • Analýza techniky obsahuje: definování a popsání chyb; ukázku vhodného provedení; doporučení pro odstranění chyb.
 • Určení chyb je provedeno z natočených video záběrů.
 • Konkrétní podobu analýzy přizpůsobujeme potřebám a úrovni plavce.
 • Analýza slouží k aktuálnímu okamžitému využití, ale sledování změn v průběhu času/let.
Loading PDF…

Stránka 1 z

Analýza aktuální rychlosti plavce

Analýza aktuální rychlosti plavce

 • Analýza rychlosti je další úrovní k analýze techniky, kterou svými informacemi doplňuje.
 • Analýza rychlosti slouží k přesnému určení rychlosti plavce v každém momentě pohybu.
 • Analýza rychlosti je užitečná pro objektivní ukázku případné chyby a pro objektivní porovnání s dalšími plavci.
 • Význam analýzy se projevuje zejména při opakovaném měření.
 • Výstupem z analýzy rychlosti je video, ve kterém je synchronizováno video s křivkou rychlosti (viz video níže).
 • Na základě potřeb plavce a případně jeho trenéra lze formu výstupu přizpůsobit. Může jít například o sledování rychlosti při různém zatížení.
Konzultace k plavecké technice a tréninku

Konzultace k plavecké technice a tréninku

 • Děláme konzultace nejen k provedeným analýzám, ale také dalším oblastem tréninku.
 • Uvědomujeme si, že jednotlivé oblasti tréninku spolu významně souvisejí a proto máme široký tým externích odborníků s kterými spolupracujeme.
 • Konzultace provádíme nejčastěji osobně, ale bez problémů je realizujeme také online.
Přednášení​

Přednášení​

 • Přednášíme o plavecké technice a tréninku pro trenéry a plavce různých úrovní. Od začátečníků a hobíků až po trenéry účastníků Olympijských her a a Mistrovství světa.
 • Přednášíme v českém, anglickém a německém jazyce.
Analýza závodního výkonu​

Analýza závodního výkonu​

 • Analýzu závodního považujeme za nejlepší výchozí možnost jak sledovat plavecký výkon, jeho přednosti a nedostatky.
 • Analýza závodního výkonu slouží k přesnému určení dosažených hodnot ve vybraných parametrech (například v záběrové frekvenci, délky plaveckého kroků a dalších).
 • Na základě závodní analýzy přesněji určíme na co má smysl se v Analýze techniky a rychlosti zaměřit.
 • Všechny provedené závodní analýzy (včetně analýz z vrcholných soutěží - například Mistrovství světa, Mistrovství Evropy) vkládáme do databáze pro možnost následného porovnání.
 • Analýzy závodního výkonu aktuálně provádíme zejména na vrcholných mezinárodních soutěžích (MS, ME) a to pro český, rakouský a slovenský plavecký svaz.
Loading PDF…

Stránka 1 z

Individuální tréninky​

Individuální tréninky​

 • Individuální trénink je nejlepší formou jak přenést informace z analýz do praxe.
 • Individuální trénink je výrazně odlišný od skupinového tréninku.
 • Už při dvou osobách není možné se plně soustředit na 1 plavce a to zejména v oblasti techniky.
 • Při individuálním tréninku využíváme všechny dostupné zařízení a metody pro dosažení výsledku (zlepšení). Využíváme rychlou video analýzu a různé plavecké pomůcky.
Dlouhodobá komplexní spolupráce s jednotlivci a skupinami (např. oddíly)​

Dlouhodobá komplexní spolupráce s jednotlivci a skupinami (např. oddíly)​

 • Jde o spojení všech výše uvedených oblastí v opakovaném režimu.
 • Vše je přizpůsobeno aktuální situaci a požadavkům.